favicon

031-36502525

باران خسروی

سمت: اوپراتور پوست

باران خسروی از سال ۱۳۹۹ در زمینه‌ی مراقبت از پوست مشغول فعالیت بوده و در کلینیک زیبایی دکتر مینا مسئولیت خدمات پوستی نظیر فیشیال، آر اف و ... را به‌عهده دارد

دریافت نوبت

برای دریافت نوبت اطلاعات خود را ثبت و شرح کوتاهی از نیاز خود را در صورت لزوم در بخش توضیحات وارد کنید.

دکتر مینا رضایی