favicon

031-36502525

منا نکویی

سمت: مدیر داخلی

منا نکویی مدیر داخلی مرکز پزشکی دکتر مینا سیزده سال است که در زمینه‌ی پوست و مو و لاغری فعالیت دارد.

دریافت نوبت

برای دریافت نوبت اطلاعات خود را ثبت و شرح کوتاهی از نیاز خود را در صورت لزوم در بخش توضیحات وارد کنید.

دکتر مینا رضایی