اصفهان، خیابان مرداویج، ابتدای خیابان رسالت، ساختمان مرداویج، طبقه‌ی ۶

جذب نیرو

"(ضروری)" indicates required fields

تاریخ تولد(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
آیا سابقه کار در مجموعه دیگری دارید؟(ضروری)
مهارت های کلیدی شما(ضروری)
روی کار با کدام شبکه اجتماعی تسلط دارید(ضروری)
روی کار با کدام شبکه اجتماعی تسلط دارید(ضروری)
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, docx, doc, Max. file size: 8 MB.

    فرم دریافت مشاوره

    تکمیل این فرم در دادن مشاوره بهتر به شما کمک می‌کند.

    دکتر مینا رضایی