favicon

031-36502525

خدمات دکتر مینا

هایفوتراپی

بوتاکس
بوتاکس

مزوتراپی

پاکسازی صورت، تضمینی

پاکسازی صورت، تضمینی

پاک‌سازی صورت

جوان‌سازی پوست

مرکز زیبایی و تناسب اندام دکتر مینا رضایی

خدمات مو

هایفوتراپی
هایفوتراپی

دریافت نوبت

برای دریافت نوبت اطلاعات خود را ثبت و شرح کوتاهی از نیاز خود را در صورت لزوم در بخش توضیحات وارد کنید.

دکتر مینا رضایی