ساعت کاری (8صبح - 9شب)

اصفهان، خیابان مرداویج، ابتدای خیابان رسالت، ساختمان مرداویج، طبقه‌ی ۴ و ۶

خــدمات دکتــر مینــا

هایفوتراپی

بوتاکس
بوتاکس

مزوتراپی

پاکسازی صورت، تضمینی

پاکسازی صورت، تضمینی

پاک‌سازی صورت

جوان‌سازی پوست

خدمات مو

هایفوتراپی
هایفوتراپی

دریافت نوبت

برای دریافت نوبت اطلاعات خود را ثبت و شرح کوتاهی از نیاز خود را در صورت لزوم در بخش توضیحات وارد کنید.

دکتر مینا رضایی

فرم دریافت مشاوره

تکمیل این فرم در دادن مشاوره بهتر به شما کمک می‌کند.

دکتر مینا رضایی