اصفهان، خیابان مرداویج، ابتدای خیابان رسالت، ساختمان مرداویج، طبقه‌ی ۶

بازدید آقای دوگان، بنیان‌گذار شرکت Doğan Jeotermal، از کویرموتور

فهرست مطالب

آقای دوگان، مالک برند Doğan Jeotermal در ترکیه هستند که در زمینه گردشگری ترمال فعالیت دارد. این شرکت در اقامتگاه‌های تفریحی خود، مراکز ترمال و اسپا را دایر کرده است که از چشمه‌های آب‌گرم و انرژی گرمایی آن‌ها، بهره می‌گیرد. آقای دوگان، در سفر خود به ایران، به دعوت خانم دکتر مینا رضایی، از شرکت کویرموتور بازدید کرد و با خدمات متعدد این شرکت در حوزه حفاظت از محیط‌زیست آشنا شد.

فرم دریافت مشاوره

تکمیل این فرم در دادن مشاوره بهتر به شما کمک می‌کند.

دکتر مینا رضایی